Disclaimer

DISCLAIMER

Disclaimer voor Bullybikeshop.com

Bully Bikeshop verleent u hierbij toegang tot de webshop en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Bully Bikeshop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bully Bikeshop spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bully Bikeshop.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bully Bikeshop. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bully Bikeshop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bully Bikeshop.

KopiĆ«ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bully Bikeshop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Algemene informatie

Bully Bikeshop
James Wattstraat 1b
1976 BA IJmuiden

IBAN:NL15INGB0008130678
KVK: 70690421 te Amsterdam

Neem contact met ons op

Info@Bullybikeshop.com
0653133969

Facebook